Over Anwar Abdoullaev


1952
Anwar Kamillievitch Abdoullaev wordt geboren in Tjoeama in provincie van Andigan/ Oost-Oezbekistan.

1959-1969
Volgt middelbare schoolopleiding.

1969-1976
Studie aan de Staatshogeschool voor de Kunsten in Tasjkent; tijdelijk onderbroken voor militaire dienstplicht.

1972-1974
In deze tijd heeft hij zijn dienstplicht verricht.

1976-1982
Studie aan de Soerikov Kunstacademie te Moskou (studiebeurs) met als specialisatie Monumentale Kunst en Moza´ek.

1982-1984
Docentschap 'Monumentale Kunst' aan het instituut voor Theaterkunst in Tasjkent. In deze periode maakte Anwar meerdere grote muurschilderingen en moza´eken, onder andere in de bedrijfskantine van een textielfabriek in Tasjkent.

1984-2000
Woonachtigd in Moskou als vrij kunstenaar. Hier sticht hij met zijn vrouw Tatjana een gezin met 5 kinderen. In deze periode krijgt Anwar verschillende grote opdrachten, o.a. voor een groot maza´ekproject van 500 m2 in Balaschov. Tatjana overlijdt in 1997.

1986
Mozaiekproject Paleis voor Jonge Mensen te Moskou (groepsopdracht).

1989-1991
Werkzaam in het oostelijke deel van de stad Balachov (Saratov regio) als ontwerper en schepper van een mozaiekproject van 500m2 op de voorgevel van het cultureel centrum.

1993
Het werk van Anwar wordt in Nederland ge´ntroduceerd door Galerie Lilja Zakirova.

2000
Met drie jongste kinderen woonachtig en als zelfstandig kunstenaar werkzaam in Nederland.